Valparna är nu registrerade i SKK och har fått sina kennelnamn. Denna gång blev temat betsorter!

Valparna heter:
Redfrapps Alexa
Redfrapps Miracula
Redfrapps Cascara
Redfrapps Nexus
Redfrapps Fortnox
Redfrapps Aragon
Redfraps Fanfare
Redfrapps Castello
Redfrapps Trixx
Redfrapps Gandalf
Redfrapps Caspian